כללי היצירה והשימוש של אמירה חיובית - poitive affirmation - חינוך מחדש, צריבה מחודשת על גבי התודעה. מה זה ואיך יוצרים את זה, הוראות שימוש וכללים בסיסיים.

אמירות חיוביות